För företag

Hur mår dina anställda?
Kan det finnas en potential som inte riktigt används idag?
Med rätt stöd och guidning kan många få ny energi och komma mer till sin rätt. Medarbetarnas egen drivkraft är en kraftfull och värdefull resurs.


Edgensoul hjälper dig som företag eller organisation att genom mentorskap, föreläsningar, företagsyoga och chefsstöd förstärka dina anställdas självinsikt och motivation så att de känner sig engagerade och kan använda sin fulla kapacitet.