Extra material

Under den här rubriken hittar du utdrag ur texter i boken och fördjupningar inom vissa ämnen.  Vi fyller på och byter ut efter hand

Under fliken AKTUELLT finns också våra senaste artiklar och inlägg.