Om oss
Maria Uggelberg

Maria Uggelberg är civilekonom, entreprenör, författare, mentor och yogainstruktör och har en bred erfarenhet från olika ledande positioner inom detaljhandeln, framförallt i modebranschen. Hon har också byggt upp och drivit egna varumärken. Maria har jobbat med många olika typer av chefer och medarbetare och sett hur avgörande inre motivation och positiva känslor är för att människor ska trivas och komma till sin rätt.
 
"Efter att i över 20 år ha arbetat i olika roller i näringslivet, varav många i ledande befattningar, så upplever jag att företag och organisationer ibland glömmer bort den mänskliga, känslomässiga sidan av medarbetarna. På jobbet förväntas vi vara rationella och fatta kloka beslut på sakliga grunder - men så enkelt är det inte. Jag tror att om vi istället ser känslor som en tillgång, respekterar dem och tar dem i beaktande när vi lever och leder, så kan vi skapa företagsklimat som både är hållbara och ger fina resultat. Jag tror att många anställda har en inneboende potential som inte kommer fram. Men om vi är uppmärksamma och intresserar oss för vad som styr mänskligt beteende så kan vi ta vara på den kraft som finns i människor och få fler att må bra på jobbet.” /Maria

Leif Förare

Leif Förare är ledare, föreläsare, utbildare och civilekonom med 25 års erfarenhet som VD, försäljningschef och affärsområdeschef inom olika branscher, framförallt inom finansiella tjänster. Leif har genomfört ett stort antal företagsanpassade utbildningar och föreläsningar med inriktning på affärsmannaskap och personlig kommunikation. Leif är certifierad i Extended Disc personlighets-analys.

"Jag är övertygad om att det "vänliga" ledarskapet skapar de bästa resultaten i en vinstmaximerande verksamhet. Skapar man som ledare ett företagsklimat som bygger på tillit, ärlighet och tydlighet och samtidigt får medarbetare att känna sig trygga och minska sina inre begränsningar uppnår man hos medarbetarna en stark lojalitet och en drivkraft att vilja prestera på toppen av sin förmåga." /Leif