UTDRAG UR BOKENS INLEDNING

Att må bra och trivas på arbetsplatsen

När känns det roligt att gå till jobbet? Och vad får dig att känna dig nöjd med dig själv och din dag när du går hem? Hur ofta går du hem från arbetet med en känsla av att det du gjorde idag var ganska meningslöst – att ingen ändå verkar uppskatta det du fick gjort?

Eller vänta nu – känslor”… får man prata om det? Är inte det lite vagt och vittnar om någon form av svaghet? Och om vi nu pratar om jobbet – där ska man väl inte fundera på vad man ”känner”? Den typen av frågor har väl inget på en arbetsplats att göra… eller? Efter att i över 20 år ha arbetat i olika roller i näringslivet, varav många i ledande befattningar, så upplever jag att företag och organisationer alldeles för ofta vill låtsas som om känslor inte existerar på våra arbetsplatser. Dem får man lämna hemma.

 På jobbet bör det inte finnas något utrymme för sådana subjektiva och abstrakta begrepp. På jobbet förväntas vi vara rationella och fatta kloka beslut på sakliga grunder. När vi känner något så kan vi, för att det ska låta mer seriöst eller professionellt, uttrycka det som att vi ”upplever” eller ”tycker” något, istället för att säga vad vi ”känner”. För det kan anses lite flummigt, vagt och privat när vi pratar om känslor.

Men ärligt talat – vem är det vi lurar? Vi kan kalla det för precis vad vi vill – men jag kan garantera att människor har känslor på jobbet. Alla dagar. Alla människor. Alltid. Oavsett kön, ålder eller hudfärg. Och rationella är vi absolut inte. Och fattar beslut på sakliga grunder gör vi inte heller. Låt mig dock redan från början vara tydlig – jag pratar inte om känslor av typen romantiska känslor. Jag pratar om alla de känslor vi upplever som sätts igång av tankar. Tankar som har med oss själva, jobbet och andra människor att göra. Tankar som rör hur vi uppfattar oss själva och i relationen till andra. Hur samarbetet med chefen och kollegorna fungerar, hur vi upplever att vi bemöts, hur vi upplever om jobbet är meningsfullt eller inte och hur vi mår.

Att våga erkänna och lyssna på vad vi och andra känner, betyder inte att vi behöver ägna massor av tid åt att ”prata känslor”. Det är oerhört viktigt för oss att uppleva att vi gör nytta och att vi bidrar, och det hinner vi inte göra om vi sitter och pratar om känslor hela dagarna. Vi behöver också jobba
effektivt så att företagen vi arbetar på går bra, för att de ska ha råd att ha oss anställda.

Men känslor behöver ha en självklar rättighet att existera.

Och vi behöver respektera och ta dem i beaktande när vi lever och leder för att skapa ett klimat som är hållbart. Känslor försvinner inte bara för att vi låtsas som att de inte finns. Vi kan inte alltid lösa allting på ett intellektuellt plan.

Bakgrunden till bokens titel
Jag anser att eftersom det är företagets ledning som sätter tonen i företagskulturen – och kulturen vi upplever är så avgörande för hur vi känner oss på jobbet – så är chefen ansvarig för hur vi mår. Det finns situationer när det inte är chefens fel, och de tar jag också upp, men i väldigt många fall är det chefen som är ansvarig för hur personalen mår på arbetsplatsen.

Om vi befinner oss i ett företagsklimat där förutsättningarna inte finns för att må bra, så kämpar vi hela tiden i motvind och i uppförsbacke. Jag har mött så många människor som berättar att de skulle kunna göra så mycket mer och må så markant bättre om bara chefen och klimatet på jobbet vore bättre.

Det är viktigt för oss att känna mening, att göra bra ifrån oss och att känna att vi gör skillnad. Vi behöver mer än att bara tillfredsställa grundläggande behov såsom hunger, törst och sex. Vi vill mer. Nuförtiden vet vi att det inte räcker med belöningar och straff för att motivera anställda att göra ett bra jobb. Piska och morot fungerade ganska bra när industrialismen slog igenom och arbetet vid ett löpande band behövde bli så effektivt som möjligt. Men nu, i moderna och ofta komplexa företag, är förutsättningarna helt annorlunda om vi vill lyckas. Nu behöver vi förstå att medarbetarnas egen drivkraft är en oerhört kraftfull och värdefull resurs. En resurs som behöver hanteras medvetet och klokt för att företag ska nå framgång. Men gör vi det? Hanterar vi den här drivkraften med tillräckligt stor respekt? Vad behövs för att den ska få en chans?

Vi behöver få arbeta i ett klimat där vår inre drivkraft kan komma fram.

Och för att det klimatet ska kunna skapas så behövs rätt ledarskap. Eftersom klimatet skiljer sig mellan olika organisationer så menar jag att vi har möjlighet, och även ett ansvar, att göra medvetna val för att påverka vår situation genom att aktivt ta oss till och verka i de miljöer där vi trivs bäst. För att kunna och orka göra det behöver vi ge oss själva chansen att hinna reflektera och förstå oss själva, för att sedan aktivt kunna söka oss till rätt miljö och rätt sammanhang. Ju mer vi vet om hur vi fungerar, vad vi drivs av, vilken typ av chef vi trivs med och hur vi vill få uppskattning – desto lättare har vi att ta oss dit.

Jag har skrivit den här boken för att jag tycker det är oerhört viktigt att lyfta fram betydelsen av att ha en bra chef och att må bra på jobbet. Det är viktigt både för den enskilda personen men också för att organisationer ska fungera så bra som möjligt. Hur vi mår på jobbet smittar av sig på hur vi upplever vårt privatliv och på livet i stort. Människor som mår bra på jobbet har möjlighet att trivas med sitt privatliv, och samhället i stort gynnas av att fler mår bra. Att må bra innebär att det ”känns” bra.

Boken vänder sig till dig som tycker det är spännande att fundera över hur du upplever din situation och är intresserad av att utvecklas. Du som behöver energi för att kunna se nya möjligheter och vill ha ett jobb som känns meningsfullt. Du som vill ge dig själv chansen att använda din fulla potential.

Boken består av mina egna reflektioner, mina tankar utifrån upplevelser som jag har varit med om, människor jag mött, och från inspiration jag fått från intressanta böcker och forskningsrapporter. Den bygger inte på någon egen forskning eller vetenskaplig studie och den har ingen akademisk föresats. Jag berättar inte heller för dig som läsare vad som är rätt eller fel eller hur jag tycker att du ska göra. Jag vill inspirera och bjuda in dig till att själv fundera över din situation, och vem du är, för att du ska kunna se nya möjligheter och kunna komma vidare. Jag kommer inte med någon sanning eller lösning men jag tar upp frågor som du som anställd eller som arbetssökande kan ta hjälp av för att reflektera över vad som är viktigt för dig. För att du ska kunna söka dig till och få jobba i rätt klimat – ett klimat som passar just dig. Ett klimat där du kan komma till din rätt och vara ditt bästa jag.

Du är viktig – och din kraft behövs!

Bokens upplägg
Boken har tre delar:

  • Del I – HUR ÄR DET? – beskriver hur din upplevda situation påverkas av hur det är och känns där du jobbar. Den handlar om hur din arbetsmiljö ser ut och belyser ledaregenskaper och olika typer av företagsklimat. Det vill säga – hur du har det.
  • Del II – HUR ÄR JAG? – handlar om vad du drivs av, vem du är, vad som är viktigt för dig, hur du kan få tillbaka energi och hur du vill känna uppskattning.
  • Del III – HUR VILL JAG HA DET? – ger dig stöd att prioritera och ger förslag på frågor och tankar som kan hjälpa dig på vägen, för att trivas bättre där du är eller tänka på inför en ny anställning


Hur du mår på jobbet är alldeles för viktigt för att inte ta tag i.

Du är värd att må bra på jobbet!

Läs mer eller beställ boken