Föreläsningar

Vi erbjuder inspirationsföreläsningar i olika ämnen under temat - ATT MÅ BRA PÅ JOBBET

Föreläsningarna kan anpassas efter era behov och är på cirka 45 minuter, till exempel under lunchen.

Denna typ av inspiration ger ett positivt avbrott i de vanliga arbetsrutinerna och öppnar upp för reflektion, nya infallsvinklar och ny energi. Det ger också en samhörighet mellan medarbetarna som efteråt kan samtala och diskutera hur de ser på ämnet och vad det innebär för dem som person och grupp.

Om föreläsningar

Några exempel på föreläsningar::

 • "Allt är chefens fel." Om att välja rätt chef och företagsklimat för att må bra på jobbet
 • "De fyra grundpelarna för att må bra på jobbet." Om att nå sin fulla potential.
 • "Vad står i vägen för medarbetares engagemang?" Om att skapa förutsättningar för energi och kreativitet.
 • ”Varför kliver du ur sängen och går till jobbet?” Om drivkraft och motivation.
 • ”Vad är lycka på jobbet?” Om känslan av välbefinnande i vardagen.
 • ”Förutsättningen för att prestera är energi - inte tid”. Om stress och återhämtning.
 • "Vilka sätt har du att hämta kraft?" Om träning, yoga och mindfulness.
 • ”När är du ditt bästa jag?” Om självinsikt och inneboende styrkor.
 • ”Vad är det som styr mänskligt beteende?” Om den irrationella människan.
 • ”Att inte fatta ett beslut är också ett beslut.” Om beslutsfattande.
 • "Jag känner - alltså lever jag!" Om att ta tillvara kraften i mänskliga resurser.
 • ”Vilket bekräftelsespråk har du?” Om att känna uppskattning och mening.


Kontakta oss på info@edgensoul.se för offert och bokning.