Chefsstöd

CHEFER är en viktig byggsten i ett inspirerande och effektivt företagsklimat och det blir en framgångsfaktor att löpande se till att ge dem extra stöd och ny energi.

De flesta chefer med personalansvar både är och har en chef. De ska prestera både inom sitt verksamhetsområde och som ledare.


MELLANCHEFER är ofta mer stressade än personer högre upp och lägre ner i hierarkin, de sitter ofta i kläm och behöver hantera kraven och riktlinjerna uppifrån och förväntningarna sina team.

Med ökad självinsikt och löpande support kan chefer bli trygga i sig själva och i sin roll, få ny energi och därigenom få andra att må bra och komma till sin rätt. Vi hjälper dina chefer att reflektera över hur de upplever sin nuvarande situation, se möjligheter till utveckling och ger dem stöd till att kunna prestera fullt ut.

Programmet skräddarsys efter företagets behov.
Om Chefsstöd

Mentorsprogrammet för chefer bygger på samma block som för övriga medarbetare men för chefer tillkommer ett block - Att leda andra.

Chefen – Arbetsklimatet - Att vara sitt bästa jag - Att känna uppskattning - Att leda andra

Det handlar om att få ledare att reflektera över sin roll, sig själva och sina styrkor för att med hjälp av den kunskapen kunna utveckla sig själva och andra.

För chefer arbetar vi i fyra steg.

  • I steg 1 ”HUR ÄR DET?” tittar vi på hur det ser ut på jobbet idag och hur ledaren trivs i sin arbetssituation. Vi går igenom hur rollen och samarbetet med den egna chefen och med de medarbetare som rapporterar till ledaren fungerar, men även hur privatliv och andra faktorer påverkar situationen, i syfte att bygga en grund för vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
  • I steg 2-A ”HUR ÄR JAG?” tittar vi lite djupare på vem personen är, vad som känns viktigt för ledaren, vad personen drivs av, hur han eller hon får energi, vilka inneboende styrkor som finns och hur han eller hon vill känna uppskattning.
  • I steg 2-B "HUR ÄR MINA MEDARBETARE?" belyser vi relationen till medarbetarna som chefen leder och hur de personerna fungerar, vilka behov de har och hur de vill känna uppskattning.
  • I steg 3 ”HUR VILL JAG HA DET?” summerar vi insikterna från steg 1och 2 och ger förslag som kan hjälpa ledaren på vägen, för att personen med hjälp av de insikter som kommit fram i de tidigare stegen ska kunna utvecklas, må bra och växa i sin roll. Med en större självinsikt blir ledaren medveten om sin styrkor och behov för att på ett bra sätt kunna lyssna på sig själv, hantera och uppmärksamma sina medarbetare, känna sig trygg i sin roll och kunna utvecklas och använda både sin egen och medarbetarnas fulla potential.

Det chefer gör, eller inte gör, har stor påverkan på företagets medarbetare och resultat. När chefer mår bra i sin jobbsituation så sprider sig känslan av välbefinnande som ringar på vattnet till chefens medarbetare och andra anställda, till människor i chefens närhet utanför jobbet och i förlängningen till samhället i stort.

Det är människorna som gör skillnaden.

Kontakta oss på info@edgensoul.se för att prata om hur vi kan stötta dina chefer.