Styrelsens ansvar för företagskulturen (26 april 2018)

Väldigt bra och spännande att Styrelseakademien Stockholm tar upp den viktiga frågan om styrelsens ansvar för att skapa och behålla rätt företagskultur. På ett lunchseminarium igår på Erik Penser Bank var jag en av paneldeltagarna som samtalade kring hur styrelsen kan bidra och säkerställa att VD och ledning verkligen har de värderingar som bolaget vill stå för och diskussionen leddes av moderatorn Camilla Wagner som ställde skarpa och relevanta frågor. Seminariet inleddes med massa energi när Mia Törnblom föreläste och väckte tankar kring självledarskap, värderingar och självförtroende.  Det är otroligt inspirerande att få diskutera ämnen som jag skriver om i boken och verkligen brinner för med erfarna förändringsledare inom företagskultur och med kunniga styrelseproffs. Såsom världens ser ut idag så är ledarrollen svårare än den var tidigare. Vi lever i en komplex tid med nya förutsättningar. Ny teknologi, nya konsumentmönster och en ständigt föränderlig värld. Nya krav ställs på ledare och hur högsta ledaren är som person och agerar i relation till andra blir avgörande för att leda genom att påverka, influera och inspirera. Företagskultur börjar alltid i toppen. Ledaren måste i sig själv verkligen ha de värderingar som företaget vill stå för.  Ha en grundad självinsikt och vara intresserad av vad som styr mänskligt beteende - både hos sig själv och hos andra. Vad är det som driver människor? Hur får de tillgång till sin inre motivation? Och hur vill de få uppskattning?  För att nå framgång krävs mer och mer innovation och snabb reaktion. Företagsledningen behöver därför skapa en kultur som ger medarbetare utrymme för att vara nyskapande. En kultur som inte stressar livet ur sina anställda så att de får tunnelseende och går på halvfart - utan får människor att må bra - så att de tillåter sig att bli engagerade, känner sig lojala och ger av sig själva. Det är människorna som gör skillnaden! Läs mer eller beställ boken "ALLT ÄR CHEFENS FEL - om att välja rätt chef för att må bra på jobbet"