När är du ditt bästa jag? (20 april 2018)

DU är engagerad och det känns lätt att jobba. Arbetet flyter på utan att du knappt behöver tänka. Du har full koncentration och fokus och känner ingen som helst oro. Målen är så tydliga att du kan fokusera på själva uppgiften– och inte på dig själv. Du behöver inte vara rädd att göra fel. Du känner dig kreativ, produktiv och uppfylld av det du gör. I vilken typ av sammanhang? Med vem? Och i vilken miljö känns det så? Om vi är medvetna om vad som gör att vi känner att det är lätt och roligt att jobba så kan vi tydligare se vad vi vill lägga vår tid och kraft på. Ansträngning verkar vara en av de saker som skänker mening åt livet. Vårt öde är inte att vara passiva och fogliga. Vi är skapade för att vara aktiva och engagerade. En ansträngning innebär att du bryr dig om något, att något är viktigt för dig och att du är beredd att arbeta för det. Tillvaron upplevs som mer värd när vi kan jobba med något som vi bryr oss om, även om det är svårt. Tvärtemot vad vi ofta tror är kanske våra bästa stunder i livet inte de som är passiva och avslappnande, även om sådana stunder också kan vara njutbara, särskilt om vi har arbetat hårt för att få uppleva dem. De är också oerhört viktiga för återhämtning. Men de riktigt goda eller kanske bästa stunderna kan vara när din kropp eller sinne pressas till det yttersta i en frivillig ansträngning för att åstadkomma något som är svårt och värt besväret.Vi har en djupt rotad strävan att styra våra egna liv, att förbättra och fördjupa våra förmågor och att känna mening genom att tillföra värde även utanför oss själva. Men det är inte alltid så lätt att vara så där härligt fokuserad och effektiv.... Och motivation är något personligt. Bara du vet vad som får dig att bli motiverad, berörd och engagerad. I en ständigt föränderlig och komplex värld där utveckling är en förutsättning för framgång så behöver vi underlätta för människor att ta fram sina inre drivkrafter och sin kreativitet. Detta är lika viktigt oavsett vilken roll människor har eller i vilken bransch de jobbar. När vi behöver ha möjlighet att lyfta blicken, tänka nytt och ”utanför boxen” behöver vi förstå vad som krävs för att öppna upp för vår kreativitet. Kreativitet uppstår i det slumpartade, oväntade och oplanerade. Den vågar sig fram när vi tror på oss själva och på vår förmåga. Den ökar när människor som tänker olika och har olika bakgrund möts. Många framgångsrika idéer uppkommer av misstag eller av en slump. När vi vågar vara sårbara och testa nya saker. När vi vågar göra fel för att upptäcka något nytt. När vi kan sluta att filtrera tankar och tillåta nya idéer att komma fram. Vad behöver du för att bli engagerad, lita på din förmåga, öppna upp för kreativitet och kunna vara ditt bästa jag? Läs mer eller beställ boken "ALLT ÄR CHEFENS FEL - om att välja rätt chef för att må bra på jobbet"