Hur mår du på jobbet? (15 mars 2018)

Jobbar du i ett klimat som ger energi och gör dig motiverad? Mår du bra och kan vara ditt bästa jag? På många företag tar klimatet mer energi än det ger. Att försöka må bra på jobbet i fel klimat är väldigt kämpigt. Jobbar du i ett arbetsklimat som är rätt för dig? Min bok ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet” handlar om vikten av att arbeta i ett företagsklimat där man kan komma till sin rätt. Ett klimat där man mår bra och kan använda sin fulla kapacitet. Jag menar att eftersom det är företagets ledning som sätter tonen i företagskulturen – och kulturen vi upplever är så avgörande för hur vi känner oss på jobbet – så är det chefen som är ansvarig för hur vi mår. Det finns situationer när det inte är chefens fel, och de tar jag också upp, men i väldigt många fall är chefen ansvarig för hur personalen mår på arbetsplatsen. Om vi befinner oss i ett företagsklimat där förutsättningarna inte finns för att må bra, så kämpar vi hela tiden i motvind och i uppförsbacke. Jag har mött så många människor som berättar att de skulle kunna göra så mycket mer och må så markant bättre om bara chefen och klimatet på jobbet vore bättre. Vi vill så gärna känna mening, göra bra ifrån oss och känna att vi gör skillnad. Men det är inte alltid så lätt. För att vi ska kunna prestera bra så behöver vi verka i ett klimat där vår inre drivkraft och motivation har en chans att komma fram.Vi behöver jobba med människor och i en miljö där vi känner oss uppskattade och energifyllda. Där vi har möjlighet att vara vårt bästa jag. Och för att det klimatet ska kunna skapas så behövs rätt ledarskap. Eftersom klimatet skiljer sig mellan olika organisationer så menar jag att vi har möjlighet, och även ett ansvar, att göra medvetna val för att påverka vår situation genom att aktivt ta oss till och verka i de miljöer där vi trivs bäst. För att kunna – och orka – göra det, behöver vi ge oss själva chansen att hinna reflektera och förstå oss själva, för att sedan aktivt kunna söka oss till rätt miljö och rätt sammanhang. Ju mer vi vet om hur vi fungerar, vad vi drivs av, vilken typ av chef vi trivs med och hur vi vill få uppskattning – desto lättare har vi att ta oss dit. Att må bra på jobbet är viktigt både för den enskilda personen men också för att organisationer ska fungera så bra som möjligt. Hur vi mår på jobbet smittar av sig på hur vi upplever vårt privatliv och på livet i stort. Människor som mår bra på jobbet har möjlighet att trivas med sitt privatliv, och samhället i stort gynnas av att fler mår bra. Hur mår du på jobbet? Ger du dig själv chansen att använda din fulla potential? >Läs mer eller beställ boken