Får man ha känslor på jobbet? (28 mars 2018)

Hur känns det att jobba på din arbetsplats? Känner du för det du gör på dagarna? Eller vänta nu – ”känslor”… får man prata om det? Är inte det lite vagt och vittnar om någon form av svaghet? Och om vi nu pratar om jobbet – där ska man väl inte fundera på vad man ”känner”? Den typen av frågor har väl inget på en arbetsplats att göra… eller? Efter att i över 20 år ha arbetat i olika roller i näringslivet, varav många i ledande befattningar, så upplever jag att företag och organisationer alldeles för ofta vill låtsas som om känslor inte existerar på våra arbetsplatser. På jobbet förväntas vi vara rationella och fatta kloka beslut på sakliga grunder. När vi känner något så kan vi, för att det ska låta mer seriöst eller professionellt, uttrycka det som att vi ”upplever” eller ”tycker” något, istället för att säga vad vi ”känner”. För det kan anses lite flummigt, vagt och privat när vi pratar om känslor. Men ärligt talat – vem är det vi lurar? Vi kan kalla det för precis vad vi vill - men jag kan garantera att människor har känslor på jobbet. Alla dagar. Alla människor. Alltid. Oavsett kön, ålder eller hudfärg. Och rationella är vi absolut inte. Det har forskning och Nobelpristagare visat med stor tydlighet. Och fattar beslut på sakliga grunder gör vi inte heller. Låt mig dock redan från början vara tydlig – jag pratar inte om känslor av typen romantiska känslor. Jag pratar om alla de känslor vi upplever som sätts igång av tankar. Tankar som har med oss själva, jobbet och andra människor att göra. Tankar som rör hur vi uppfattar oss själva och i relationen till andra. Hur samarbetet med chefen och kollegorna fungerar, hur vi upplever att vi bemöts, hur vi upplever om jobbet är meningsfullt eller inte och hur vi mår. Att våga erkänna och lyssna på vad vi och andra känner betyder inte att vi behöver ägna massor av tid åt att ”prata känslor”. Det är oerhört viktigt för oss att uppleva att vi gör nytta och att vi bidrar, och det kan vi inte hinna göra om vi sitter och pratar om känslor hela dagarna. Men känslor behöver ha en självklar rättighet att existera. Och vi behöver respektera och ta dem i beaktande när vi lever och leder för att skapa ett klimat som är hållbart. Känslor försvinner inte bara för att vi låtsas som att de inte finns. Vi kan inte alltid lösa allting på ett intellektuellt plan. Det är känslorna som är nyckeln till engagemang och framgång. För att kunna prestera bra så behöver vi MÅ bra. Om vi befinner oss i ett företagsklimat där förutsättningarna inte finns för att må bra, så går vi hela tiden i motvind och i uppförsbacke. Vi vill så gärna göra bra ifrån oss, vi vill känna mening och känna att vi gör skillnad. Men vad behövs för att vi ska kunna göra ett bra jobb? Vi behöver våga vara engagerade. Det räcker inte med belöningar och straff för att motivera anställda att göra ett bra jobb. För att få tillgång till vår inre drivkraft och vår kapacitet så behöver vi känna för det vi gör. För att uppleva engagemang och passion behöver vi tillåta oss att bli känslomässigt engagerade. Och för att vi ska våga det så behöver förutsättningarn runtomkring oss vara rätt. Vi behöver våga utsätta oss för att vara sårbara– våga göra misstag. Inget nytt, innovativt eller kreativt kan någonsin komma fram om vi inte vågar göra fel. Vi vill till varje pris undvika obehag, vi är skapta för att vara vaksamma på faror. Så om man upplever rädsla, stress eller obehag är det enklare att försöka skydda sig själv genom att låta bli att engagera sig. Om man inte bryr sig så kan man inte fara lika illa om man skulle göra fel, bli kritiserad eller förödmjukad... För att våga engagera sig behöver man känna tillit. Våga lita på andra och känna att andra litar på oss. Vi behöver förstå att värdesätta kraften i de mänskliga resurserna och ta vara på den. Medarbetarnas inre drivkraft är en ovärderlig resurs som behöver hanteras medvetet och klokt för att företag ska nå framgång. Men gör vi det? Hanterar vi den här drivkraften med tillräckligt stor respekt? Vad behövs för att den ska få en chans? Vi behöver arbeta i ett arbetsklimat där vi har möjlighet att må bra – då har den inre drivkraften en chans att komma fram. Eftersom klimatet skiljer sig mellan olika organisationer så menar jag att du har möjlighet, och även ett ansvar, att göra medvetna val för att påverka din situation genom att aktivt ta dig till och verka i en miljö där du trivs. Du behöver se till att söka dig till ”rätt” klimat – ett klimat som passar just dig. Ett klimat där du kan komma till din rätt och vara ditt bästa jag. Om inte du som anställd mår bra i din jobbsituation kommer varken du eller ditt företag kunna använda din kraft på rätt sätt. Man kan inte få en planta att blomma fullt ut om man ställer den i fel rabatt, i fel väderstreck, i fel jord och med fel mängd näring och vatten. Den kanske överlever… men den kommer inte blomma ut i sin fulla potential med kraft och i vackra färger. Vilket arbetsklimat behöver du för att vara ditt bästa jag? Läs mer eller beställ boken "ALLT ÄR CHEFENS FEL - om att välja rätt chef för att må bra på jobbet"