Beslut?

Ordet beslut kan skapa en känsla av stress. Sätta upp mål kan också göra det. Men beslut behöver inte vara så jobbiga. Vi förknippar gärna ordet med något som är stort, svårt och ångestframkallande. Men vi fattar egentligen beslut hela tiden.

Allt vi gör hela dagarna innebär beslut, många små och vissa stora. I dagens värld alldeles för många och det kan kännas övermäktigt med allt som ska beslutas. Tänk om man gör fel? Men det är viktigt att inse att om man inte fattar något beslut så är det också ett beslut. Och man kan också bli bättre på att fatta beslut.
 
Det som kan vara skönt att veta är att även om du försöker tänka supersmart och ta in all information du kan så är det inte det som är tricket. Vi tror gärna att vi är väldigt rationella när vi fattar beslut, att vi bygger våra beslut på fakta och rationella grunder, men forskningen säger något helt annat. Mer information hjälper inte alltid och det är andra faktorer som måste beaktas, faktorer som existerar utanför vår rationella, analytiska och informations-hungriga hjärna. Ibland kan vi se tillbaka på beslut och se att de beslut som togs med enbart magkänsla, helt utan kloka råd eller relevant information, var de beslut som blev bäst. Ibland kan det vara tvärtom. I situationer när vi är under press kan det vara bra att avstå från att ta viktiga beslut eftersom vi inte kan tänka riktigt klart och därför går för mycket på vårt känslostyrda automatiska system.
 
Detta samspel mellan magkänsla och rationellt beslutsfattande är det som i mångt och mycket formar både hur vi driver företag och hur vi lever vårt liv. Alla planer vi gör och alla resultat vi försöker uppnå startar med ett beslut. Ibland kan vi se tillbaka på beslut som kanske inte känns så bra nu men vi kan ändå se att i situationen som rådde vid tidpunkten för beslutet så var det beslutet det som var bäst just då. Vi värderar och beslutar oss utifrån de förutsättningar vi har i just den stunden.
 
Hjärnforskaren Katarina Gospic säger att den vanligaste myten om beslutsfattande är just att vi är så otroligt rationella och det är helt fel. Vi kan krossa den myten. Förstår man inte att vi är känslomässiga beslutsfattare riskerar man att gå i beslutsfällor för att man inte har insikt i hur vi fungerar. Emotionellt beslutsfattande behöver inte vara dåligt men olika situationer och beslut kräver olika agerande. Vi kan bli bättre på att lära oss när vi vill släppa fram en viss typ av beteende. Det är sällan vi agerar antingen bara utifrån känsla eller bara utifrån förnuft, det är ofta en kombination.

System 1 och system 2
Författaren Daniel Kahneman,fick nobelpriset i ekonomi för de rön han fått fram om hur beslut påverkas bland annat av hur trötta vi är och vilken del av hjärnan som då kopplas in. Han skriver om hur det går till när vi värderar och fattar beslut. En viktig insikt är att känslor spelar en mycket större roll för intuitiva bedömningar och val än vi tidigare trott och han belyser skillnaden mellan snabbt och långsamt tänkande. System 1 fungerar automatiskt och snabbt, med liten eller ingen ansträngning och utan någon känsla av medveten styrning. System 2 används vid ansträngande intellektuella aktiviteter som kräver uppmärksamhet, till exempel komplicerade beräkningar. När system 2 används får vi en känsla av att göra medvetna val och ha kontroll. När vi tänker på oss själva identifierar vi oss med System 2, det medvetna, resonerande jag som har övertygelser, gör val och bestämmer vad vi ska tänka på och uträtta.
 
Uppmanas du göra något som inte faller sig naturligt krävs en ständig ansträngning för att hålla kvar fokus på aktiviteten.
 
Och vi kan tyvärr inte vara uppmärksamma hur länge som helst, uppmärksamheten är tidsbegränsad. En av uppgifterna för System 2 är att tygla System 1:s impulser. Det är System 2 som svarar för vår självbehärskning. Människan är snabbtänkt men lättlurad och Kahneman förklarar i sin bok bland annat varför aktiehandel idag sköts bäst av robotar. Nutidens marknadsaktörer är inte alls så rationella som vi vill tro. Människans intellekt är väl anpassat för ett fjärran apstadium, dock mer sällan för det moderna livets alla valsituationer. Vi begår hela tiden misstag, och är ofta mycket lättlurade. Inte minst bedömningar i hastigt mod, sådana som brukar ges beteckningen intuition, visar sig inte sällan leda fel.
 
Ari Riabacke , fil dr i risk och beslutsanalys säger att man vill ha så mycket underlag som möjligt när man ska fatta beslut men det är inte alltid en fördel att ha mycket information. Det finns ingenting som pekar på att mer information gör oss till bättre beslutsfattare. Och att inte fatta något beslut alls är som sagt också ett beslut. Ett icke-beslut är oftast det sämsta alternativet eftersom du då hamnar i händerna på någon annan eller så får ödet bestämma.
 
I ett företag är det otroligt viktigt att skapa en kultur där det är tillåtet att göra fel för att människor också ska kunna fatta bra beslut. Och som människor behöver vi våga göra fel val för att också kunna göra rätt val. I en värld som ständigt ändras behöver vi våga fatta beslut fast vi inte vet hur det kommer att bli.
 
Loss aversion
Det finns också något som kallas loss aversion som innebär att vi människor värderar den negativa känslan i form av rädsla för att förlora något högre än den positiva känslan av att få något. Detta hindrar oss många gånger från att ta steg eller fatta beslut som skulle kunna leda till något bra, för tänk om det blir fel… Det är lättare att vara kvar där man är. I ett dåligt äktenskap och på ett jobb man inte gillar. Man vet vad man har men inte vad man får. När man ger sig ut på nya vägar så är man lite sårbar. Sårbarhet kan felaktigt förväxlas med svaghet. Brene Brown som forskar om just sårbarhet säger klokt att företag älskar att prata om innovation, kreativitet och förändring men de glömmer lätt att källan till alla tre är just sårbarhet. Inget nytt eller kreativt kan komma fram utan att vara sårbar och i ett klimat där ingen vågar vara sårbar så kan ingenting utvecklas och gå framåt. Förutsättningarna behöver finnas för att våga tänka nytt och prova nya sätt.
 
Vad kostar det att ha medarbetare som inte vågar eller inte orkar? Och hur många befinner sig i helt fel miljö? Hur många duktiga medarbetare presterar långt under sin förmåga och mår väldigt mycket sämre än de skulle behöva?
 
När man försöker fatta beslut enbart med hjälp av den rationella delen av hjärnan leder det ofta till att man “övertänker”, det tar längre tid och besluten tenderar att bli av låg kvalitet. Men det är inte heller bra att bara gå på vad som känns rätt. Du behöver lyssna på och respektera det du känner men agerandet behöver inte styras av det.
 
Lyssna på vad du känner men försök ta hjälp av den rationella delen av hjärnan för att fatta rätt beslut om hur du ska agera.
 
Det kan dock vara väldigt svårt att fatta något som helst vettigt beslut under stress eller i en livssituations som ständigt har för mycket brus och för högt tempo. Steg ett behöver då vara att få bukt med stressen, få till stunder av återhämtning och lugn och sedan aktivt försöka välja en miljö som du mår bra i och att försöka undvika att hamna i fel miljö igen. När vi fattar beslut behöver vi förstå anledningen eller grunden, d.v.s. känna varför för att kunna fatta rätt beslut.
 
I boken “Bestäm dig” berättar beslutsforskaren Pelle Tornell om hur vår hjärna tar in och tolkar information, och hur den beter sig för att hjälpa oss att fatta beslut. Han beskriver hur olika personlighetstyper fattar beslut på olika sätt och vilka beslutsfällor vi lätt hamnar i. Tornell säger:
 

”De val du gör när det gäller tid, pengar, relationer, jobb och hur du lever ditt liv är det som skapar det som är ditt liv.”

 
Så är det. Om du medvetet utvecklar din förmåga att fatta beslut så hjälper det dig att skapa det liv som du skulle vilja ha. Att fatta beslut är en kunskap i sig. Tornells bok ger många kloka råd i hur du aktivt kan bli bättre i ditt beslutsfattande.
 
Antalet valsituationer och antalet beslut som behöver fattas har vuxit explosionsartat de senaste årtiondena och många av oss har svårt att orka med alla dessa beslut. Det är för mycket, vi blir stressade och väljer då ofta att inte fatta något beslut alls, utan att tänka på att det också är ett beslut. Det är väldigt svårt, och inte ens speciellt lämpligt, att fatta stora och avgörande beslut när du är under press och det är därför jag skriver så mycket om att först skapa utrymme för återhämtning och ny energi för att ens ha chansen att veta vad som är viktigt och kunna ta ett första nytt steg i en ny riktning. Ibland kan det hjälpa att börja gå framåt utan att veta vart man går bara för att få bollen i rullning men det känns ofta mer tillfredsställande att börja gå när man vet att steget leder i rätt riktning. När vi vet vad det är som är viktigt men inte bråttom.

Eftersom vi lever i en värld med alldeles för många val så är behöver vi välja vilka beslut som vi fokuserar på och lägger vikt på.

Vilka beslut tycker du är viktiga att prioritera??