Välkommen till Edgensoul!

  • Kan du och dina medarbetare vara sitt allra bästa jag?
  • Jobbar du i ett företagsklimat som ger energi och gör dig motiverad?
  • Vi kan hjälpa dig och dina medarbetare att kunna använda sin fulla potential!

Om Edgensoul

Boken "ALLT ÄR CHEFENS FEL" är skriven av Maria Uggelberg på Edgensoul. Boken handlar om hur viktig företagskulturen är för att skapa goda resultat som håller i längden. Företagskultur sitter inte
"i väggarna" utan det sitter i människorna i företaget - och i deras agerande och beteende.

  • Edgensouls mission är att genom reflektion och arbete med företagets kultur se till att medarbetare känner engagemang och inre motivation för att kunna använda sin fulla potential.
  • Edgensouls vision är att fler människor kan säga att de jobbar i rätt klimat, har en bra chef och mår bra på jobbet.
För företag
Edgensoul hjälper dig som företag eller organisation att säkerställa att den företagskultur som ledningen önskar verkligen efterlevs. Genom mentorskap, inspirationsföreläsningar, yoga, chefsstöd och workshops förstärker vi dina anställdas självinsikt, engagemang och motivation så att de kommer till sin rätt och kan använda sin fulla kapacitet.

För privatpersoner
Genom mentorskap/coaching hjälper Edgensoul dig att öka din självinsikt, förstå dina drivkrafter, se nya vägar att utvecklas och hitta det företagsklimat som passar dig.


Företagskultur är det som finns "mellan" alla rationella tankar, det som inte är så lätt att beskriva med ord. Det där "kittet" som bara upplevs... men som är helt avgörande för framgång.

Kulturen går att påverka och förändra - men bara om man först sätter sig in i och förstår den kultur som råder nu.

Det är lätt att lägga allt fokus på strategier, mål, planer och resultat men inget av det kommer att lyckas om inte människor mår bra i relationen till sina kollegor och förstår VARFÖR de gör saker. Om inte motorn hos de anställda är igång - om inte motivation och engagemang finns - då finns ingen kraft i organisationen. Då kan inte medarbetarna ge av sig själva och vara lojala. Denna svaghet ger en otydlighet hela vägen till företagets kund som då inte heller blir trygg, engagerad och lojal.

När människor känner att arbetet är meningsfullt och mår bra i sin arbetssituation kan de släppa fram sina inre drivkrafter. De kan använda sina styrkor, ta initiativ och ansvar och prestera fullt ut.
Och detta är helt avgörande för att skapa goda resultat i en alltmer komplex och innovationstörstande värld.

Det är människorna som gör skillnaden!