Workshop

Vi erbjuder workshops kring företagskultur med olika teman anpassade för era behov.

En Workshop öppnar upp för dialog mellan människor där de får chans att tänka och utforska tillsammans.

Man får möjlighet att i mindre grupp relatera till varandra prestigelöst och utan värdering. Detta är ett effektivt sätt att utveckla delaktighet vilket bjuder in till att bli engagerad och ta ansvar.
Om workshop
Utgångspunkten för en workshop är organisationens företagskultur.

Företagskultur är inte några nedskrivna ord man kommit fram till och det sitter inte "i väggarna".
Företagskultur sitter i människorna i företaget och i deras agerande och beteende. Man behöver sätta sig in i och förstå den kultur som råder innan man kan påverka och förändra.

En populär workshop som ger fina resultat är något vi kallar för beteendespel.
Det är väldigt viktigt för ett företag att de anställda delar företagets värderingar. För att förstå hur kulturen efterlevs så tar vi tillsammans fram ett antal situationer i den dagliga verksamheten där medarbetare agerar med kunder eller varandra. Dessa vanliga beteenden som medarbetarna känner igen sig i diskuteras i gruppform i en strukturerd form där alla deltagare får komma fram. Workshopen förbereds genom inledande intervjuer med ledningen och ett stickprov bland anställda. Under workshopen är vi moderatorer och leder diskussionen framåt.
Det är viktigt att löpande summera och reflektera över vad som sägs så att man också är uppmärksam på det som sägs "bakom orden". Efteråt sammanfattas reslutatet och vi bestämmer tillsammans i vilken form som resultatet kommer att presenteras. Till exempel som en nedskriven policy, vilket är användbart bland annat vid introduktion av nyanställda.

Den här typen av workshop ger ledningen en stor möjlighet att uppmärksamma, förstå och påverka beteenden som är viktiga för företagets kultur. Den ger också medarbetarna möjlighet att på ett konkret sätt diskutera ageranden som påverkar deras dagliga arbete och trivsel vilket leder till engagemang, teamkänsla och ökad energi.

Kontakta oss på info@edgensoul.se för att prata om hur ett workshop-upplägg skulle kunna se ut hos er.