Mentors-program

Många anställda kan ha en inneboende potential som inte riktigt används idag. Men med rätt stöd och guidning kan många komma mer till sin rätt.

Det handlar om att få medarbetare att reflektera över sin roll, sig själva och sina styrkor för att med hjälp av den kunskapen kunna utvecklas.


Grundtanken bygger på att alla i grunden drivs av att göra ett bra jobb och tydligt känna att man bidrar men de inre drivkrafter som gör detta möjligt behöver rätt förutsättningar för att komma fram.

Vi hjälper dina anställda att reflektera över hur de upplever sin nuvarande situation, se möjligheter till utveckling och ger dem stöd till att komma vidare. Personlig karriärvägledning hjälper medarbetarna till en större självinsikt och får dem att känna sig uppskattade, motiverade och mer nöjda med sitt jobb - vilket i sin tur leder till att de kan använda mer av sin fulla kapacitet.
Om mentorsprogram

Mentorsprogrammet bygger på våra fyra grundpelare (CUBA):

  • Chefen (C)
  • Känna uppskattning (U)
  • Vara sitt bästa jag (B)
  • Arbetsklimatet (A)

Vi arbetar i tre steg:

  • I steg 1 ”HUR ÄR DET?” tittar vi på hur din medarbetares arbetssituation ser ut idag. Hur det är och känns där den anställde jobbar. Vi går igenom hur rollen och samarbetet med chefen fungerar men även hur privatliv och andra faktorer i personens liv påverkar hur det känns på arbetet, för att bygga en grund för olika utvecklingsmöjligheter.
  • I steg 2 ”HUR ÄR JAG” tittar vi på vem personen är, vad som är viktigt för den anställde, vad hon eller han drivs av, hur hon eller han kan få energi, inneboende styrkor och hur den anställde vill känna uppskattning.
  • I steg 3 ”HUR VILL JAG HA DET?” summerar vi insikterna från steg 1 och 2 och ger förslag som kan hjälpa den anställde och företaget på vägen, för att den anställde ska trivas bättre i den nuvarande rollen eller om det visar sig att personen behöver en förändring för att komma till sin rätt – öppna upp för att titta på vilka möjligheter som finns. Oavsett resultat hjälper vi chefen och medarbetaren att tillsammans komma fram till nästa steg för att den anställde framåt ska kunna använda sin fulla potential.
När anställda mår bra i sin jobbsituation så sprider sig känslan av välbefinnande som ringar på vattnet till andra kollegor, till människor utanför jobbet och i förlängningen till samhället i stort.

Det är människorna som gör skillnaden.

Kontakta oss på info@edgensoul.se för att prata om ditt företags eller dina anställdas behov och hur vi kan hjälpa till.