Vad gör dig lycklig på jobbet? (1 april 2018)

LYCKA på jobbet - kan man ens prata om det? Lycka som begrepp är omdiskuterat. Ordet kan kännas lite laddat att använda och det kan därför vara svårt att säga utan att göra citationstecken i luften eller en tillgjord min för det kan tyckas låta lite för pretentiöst och banalt. Upplevelsen av lycka kan ibland blandas ihop med behovet av att verka lyckad utåt. Vi vill gärna visa andra hur lyckade vi är och vi kan förledas att tro att den bild vi visar upp är samma sak som att känna sig lycklig. Det gäller att hålla reda på vad andra tycker, hur vi tror att vi uppfattas utåt och vad vi själva upplever och mår bra av inåt. När vi känner oss lyckliga ökar vår känsla av samhörighet, vi kan se saker ur andras perspektiv, vi blir mer generösa och våra relationer förbättras. Vi mår bra av att leva i goda relationer med personer som vill oss väl. När vi upplever att det stämmer i relationen till andra människor uppfylls vi av en härlig känsla, vi vågar ge oss hän och bejaka vår livsglädje. Men man kan inte förvänta sig att vara översvallande lycklig hela tiden, varje dag och varje minut. Det är omänskligt och omöjligt eftersom livet bjuder på både positiva och negativa upplevelser, och det är lyckligtvis inget vi behöver sträva efter. Intensiva lyckokänslor varar alltid bara en kort tid. Även om dessa starka positiva känslor är härliga att uppleva så är det inte detta som påverkar vårt välbefinnande mest. Det som spelar störst roll är kanske hur vi löpande mår i vardagen? Om du mår bra i vardagen på jobbet så kan du vara en roligare partner och förälder, och en person som är tillfreds med livet kan också bidra i samhället i stort på ett bättre sätt. Välbefinnande sprider sig som ringar på vattnet. När vi pratar om arbetslivet kan det låta som att vi förväntas vara en annan person när vi är på jobbet än vi är privat. På jobbet behöver vi inte fundera på hur det känns eller hur vi mår. För på jobbet är vi rationella, objektiva och har inga känslomässiga behov. Men jag tror inte att det är så enkelt. Jag är övertygad om är att vi även på jobbet har samma drivkraft för att må bra och känna välbefinnande som vi har utanför jobbet. Eftersom många av oss ägnar så stor del av vårt liv åt att arbeta och befinna oss i en arbetsmiljö så vill jag påstå att strävan efter välbefinnande och mening är lika viktig där. Vi behöver se till att vara i ett sammanhang och i en miljö där strävan att må bra har en chans! När du befinner dig i en miljö där du har rätt förutsättningar för att må bra så har du mycket större möjlighet att genom medvetna tankar och handlingar ytterligare förstärka din känsla av välbefinnande. Men vad är det som påverkar känslan av välbefinnande mest? Hur viktigt för den upplevda lyckan är till exemplel titel/status, vilket företag vi jobbar på eller hur hög lön vi har? Det kanske inte är där slaget står... Det kanske är mer betydelsefullt att se till att de grundläggande förutsättningarna finns för att trivas? Det som spelar mest roll för att må bra kanske är hur vi trivs med chefen och hur företagsklimatet känns i vardagen: Att jobbet känns meningsfullt. Att vi känner att vi bidrar. Att vår inre drivkraft kan komma fram. Och att vi känner oss uppskattade. Både för vad vi gör men också för den vi är. Det kanske är mer värdefullt att vara i ett bra arbetsklimat och jobba med en chef som man trivs med än att vara på ”rätt” företag eller ha ”rätt” titel. Vad tycker du? Läs mer eller beställ boken "ALLT ÄR CHEFENS FEL - om att välja rätt chef för att må bra på jobbet"