Fyra grundpelare för att må bra på jobbet (30 mars 2018)

VAD är det som påverkar om vi trivs eller inte på jobbet? Alla har inte samma önskningar och behov. Vad behöver du för att må bra på jobbet? För att du ska känna dig glad, motiverad, engagerad och lojal så behöver rätt förutsättningar finnas där du jobbar.Och du kan inte behöva vända dig ut och in för att passa in. Du behöver få vara den du är. Om det inte känns bra behöver du stå på din egen sida och lyssna på dig själv. Känslorna försöker säga dig någonting. Och ju mer du vet om dig själv och vad som är viktigt för dig desto lättare har du att söka dig till en miljö som känns rätt för dig. Vi vill ju så gärna känna att vi gör nytta och relationen till andra människor är så avgörande för hur vi mår och presterar. Vi vill känna oss respekterade för vår kunskap och uppleva att vi bidrar. Vi vill göra vårt bästa och känna att vi levererar men det är inte alltid så lätt. Ibland kan det kännas övermäktigt och rentav omöjligt att kunna vara engagerad och göra ett bra jobb i det klimat som råder och det skapar i sin tur frustration och inre stress. I boken ”ALLT ÄR CHEFENS FEL – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet” tar vi upp fyra hörnstenar som påverkar trivseln på jobbet: 1) Chefen – är jätteviktig! Det spelar väldigt stor roll hur du trivs med din chef! Det är den enskilda ingrediens som påverkar din arbetssituation mest, om inte chefen är rätt för dig så påverkar det starkt hur du upplever ditt jobb och hur du trivs. En vän till mig har en hudvårdssalong dit människor kommer för att få fina fötter, vaxa benen eller rengöra hyn. Men framförallt låter det som att de kommer för att unna sig lite egen tid, känna sig ompysslade och få prata av sig. Hon får agera lika delar hudterapeut och coach. De pratar om sina liv, sina semestrar och sina relationer men mest av allt pratar de om sina jobb och framförallt om sina chefer. Hur chefen är och vad chefen gör, eller inte gör, spelar väldigt stor roll. Jag är övertygad om att det är en mänsklig drivkraft att vilja bidra och göra nytta. Men alla medarbetare är olika och ledare kan inte bara utgå från sig själva när de ska leda och coacha andra. Det börjar i toppen. Företagets vd har ett väldigt stort ansvar för att inspirera, tydligt föra ut sin vision och skapa förutsättningar för en god företagskultur. Anställda är inte soldater eller robotar som man kan placera var man vill och sedan be att marschera i önskvärd riktning på en given signal. Medarbetare är människor med tankar, känslor och egna drivkrafter. Är din chef bra på att ta tillvara den mänskliga aspekten och hur trivs du med din chef och med företagets ledning? 2) Företagsklimatet – är jätteviktigt! Klimatet måste vara rätt för att du ska kunna må bra! Det klimat som du upplever på din arbetsplats styrs av företagets ledning. Ledare behöver förstå att de kan utnyttja kraften i sina medarbetares olikheter, och inse att medarbetarna inte är en handelsvara eller förbrukningsvara, utan att de är människor. Människor som har känslor och som behöver förstå – och känna – för det som ska göras. Chefen måste inse att medarbetarna behöver må bra och känna uppskattning och mening i sitt arbete. En ledare som har den förmågan kan skapa möjligheter för sina medarbetare att trivas, få dem att använda sina styrkor och skapa ett företagsklimat som ger företaget långsiktigt fina resultat. Ett osunt klimat däremot skapar rädda medarbetare och ohälsa. Mängden sjukskrivna av stressrelaterade orsaker ökar lavinartat, ofta på grund av att medarbetare känner sig otrygga. Om du är rädd har du jättesvårt att vara produktiv. Och när du har svårt att prestera har du svårt att känna dig tillfreds. När du inte mår bra kan du inte använda din fulla potential. Hur långt ska det gå innan vi på allvar börjar göra något åt den här situationen? Hur många fler ska må dåligt på jobbet och inte kunna använda sin potential på rätt sätt? Hur mycket kostar det att människor inte trivs och kan prestera fullt ut? Om det dessutom krävs att medarbetarna ska vara kreativa eller innovativa i sitt arbete så ställs ytterligare krav på kulturen och ledarna för att kunna nyttja kraften och potentialen i den personalresurs som just nu finns till företagets förfogande. Och denna resurs kan inte tas för given – den jobbsökande står inte längre med mössan i hand som på de gamla brukspatronernas tid och hoppas bli antagen och avlönad – det är lika mycket den anställde eller den arbetssökande som måste undersöka och ta ansvar för om han eller hon vill arbeta just där. Jan Carlzon skrev i sin bok ”Riv pyramiderna” redan på 1970-talet: ”Du kommer aldrig få dina anställda att göra det du vill om de inte känner för det.” /Jan Carlzon Du vill förstå varför du gör saker och du behöver känna för det som ska göras för att prestera ett bra resultat. Om inte du som anställd tydligt känner det kommer varken du eller ditt företag kunna använda din kraft på rätt sätt. Vi vill göra nytta. Vi är i grunden ansvarstagande och engagerade och vi vill utvecklas och bli bättre på det vi gör. Många företag har ett arbetsklimat som bygger på en hård kultur där man ska framhäva sig själv, gärna påvisa andras brister och klara av en tuff attityd där olika former av härskarteknik regerar. Det passar vissa, men inte alla. Förutsättningarna måste finnas för att kunna göra ett bra jobb. Man kan inte få en planta att blomma fullt ut om man ställer den i fel rabatt, i fel väderstreck, i fel jord och ger den fel mängd näring och vatten. Den kanske överlever… men den kommer inte blomma ut med kraft och i vackra färger. Vilken miljö behöver du för att må bra och utvecklas? 3) Att känna uppskattning – är jätteviktigt! Du behöver känna att det du gör spelar roll! Känner du dig uppskattad för det arbete du gör på dagarna och på vilket sätt får du feedback och respons på vad du gjort? Det vore skönt om vi inte behövde bekräftelse och en del hävdar att vi genom terapi, bättre självinsikt och en förstärkt självkänsla kan minska det behovet. Jag tror också att vi till viss del kan jobba med vårt bekräftelsebehov, men jag vill ändå slå ett slag för att vi bör acceptera att vi faktiskt behöver bekräftelse – det är ett grundläggande och starkt behov. Det är ingen svaghet att vilja bli sedd, uppmärksammad och bekräftad. Vi behöver känna bekräftelse både för den vi är och för det vi gör. Vi behöver känna att det vi gör är viktigt. Ibland får vi positiv feedback men vi förstår den inte riktigt för den kommer i en form som vi inte uppskattar, vi förstår helt enkelt inte ”språket”, så bekräftelsen missar målet. Det hjälper inte att din chef uppskattar dig om du inte själv ”känner” det. Vilket bekräftelsespråk har du? Får du energi efter en stund på tu man hand med din chef där ni i lugn och ro får möjlighet att lyssna på varandra? Tycker du om att få lovord inför andra? En klapp på axeln med beröm? Lite hjälp med dagens arbetsuppgifter eller kanske helt enkelt mer i lön? Får och känner du den uppskattning du behöver av din chef och dina kollegor? 4) Att vara sitt bästa jag – är jätteviktigt! Du måste kunna vara dig själv på jobbet! Vi blir inte en annan person bara för att vi kommer till jobbet än den vi är privat. Det är många aspekter som kan ge en känsla av trivsel och välbefinnande och det är också många saker som spelar in när du inte mår bra. Det är ofta svårt att sätta fingret på exakt vad det är du upplever. Du kanske inte ens är medveten om att du känner något eller förstår vad du känner. Men en viktig del i att vara sitt bästa jag är att kunna vara sig själv. Du är en människa, med allt vad det innebär av tankar och känslor. Det är viktigt att känna att det är okej att vara sig själv och känna sig bekväm och trygg, för att kunna prestera och utvecklas. Om man försöker vara någon annan så har man inte tillgång till sina styrkor och sin fulla kapacitet. Hur känns det för dig – kan du var dig själv eller behöver du göra avkall på den du är för att försöka passa in? När du funderar på de fyra grundpelarna: Chefen * Arbetsklimatet * Känna uppskattning * Vara ditt bästa jag Hur mår du på jobbet? Du kanske är helt nöjd precis som det är, det känns tillräckligt bra där du är. Eller så känner du att det inte är alltigenom bra nu men det skulle kunna gå att förbättra din situation, där du är. Eller så kommer du fram till att du skulle behöver byta klimat, så fort du har möjlighet, får att kunna må bättre. I boken tar vi upp frågor och tankar som kan hjälpa dig på vägen. Oavsett vad du kommer fram till så har du rätt att känna det du känner och du är värd att trivas, utvecklas och använda din fulla kraft och potential! Du är värd att må bra på jobbet! Läs mer eller beställ boken "ALLT ÄR CHEFENS FEL - om att välja rätt chef för att må bra på jobbet"