VAD och HUR men framförallt VARFÖR? (6 augusti 2018)

Tillbaka på jobbet efter semestern och haft möjlighet att reflektera lite? Det är ju svårt att tänka när allt bara snurrar på. Men när det blir lite lugnare kan det vara lättare att sortera och låta tankarna landa. Att känna efter hur det faktiskt känns på jobbet. Hur går tankarna - handlar de mest om vilka beslut företaget tar, det ni gör och hur det går (VAD)? Kanske är det som kommer upp lite abstrakt och handlar mer om relationer och hur det känns (HUR)? Eller verkar motivation och ”flow” störas av att det är svårt att förstå vitsen eller hitta mening i det ni gör (VARFÖR)? Vi människor behöver se det vi gör i ett större sammanhang för att orka och vilja. Och vi vill uppleva att det vi gör spelar roll. Det känns meningslöst att lägga energi på något som inte ger något framåt. Vi behöver se att vi har en framtid. Marika Ronthy skriver i sin bok ”Ledarintelligens” att många företag lägger stort fokus på strategier, mål, planer och resultat (VAD) men inget av det kommer att lyckas om inte HUR och VARFÖR först är på plats. Och jag håller med. Om inte motorn hos de anställda är igång - om motivation och engagemang inte finns så blir det ingen kraft i organisationen. Folk går på halvfart och man kommer ingenstans. Medarbetarna kan inte ge av sig själva och vara lojala. Vilket ger en otydlighet hela vägen till kunden som inte heller blir trygg, engagerad och lojal. När medarbetare mår bra i relationen till sina kollegor och förstår meningen med det som ska göras - då kan de ta intiativ och ansvar och leda sig själva. Och när det här fungerar så kan själva sakfrågorna, det logiska och rationella (VAD) få fart och börja skapa resultat. Men bara om HUR och framförallt VARFÖR har säkerställts först. Och detta är en viktig del när vi pratar om FÖRETAGSKULTUR. Det där som inte är rationellt utan bara känns. Som är svårt att beskriva med ord. Det där kittet som bara upplevs... men som är helt avgörande för att nå framgång. Företagskultur är inte några värdeord som står nedskrivna någonstans. Och det sitter inte väggarna. Det sitter i människorna och deras agerande och beteende. Värderingar är svåra att ändra, men beteenden går att påverka - om man först ser till att förstå hur kulturen fungerar idag. Hur jobbar ni med er företagskultur? Läs mer om hur vi kan hjälpa er att säkerställa att er företagskultur verkligen efterlevs under Företag Workshop eller kontakta oss så berättar vi mer info@edgensoul.se Tänk på att det är människorna som gör skillnaden!