Ta hand om dina mellanchefer! (6 juni 2018)

Om de mår bra så går företaget bra. Dina chefer är en otroligt viktig byggsten i ett inspirerande och effektivt företagsklimat och det blir en avgörande framgångsfaktor att löpande ge chefer extra stöd och ny ENERGI. De flesta chefer med personalansvar både är och har en chef. De ska prestera både inom sitt verksamhetsområde och som ledare. MELLANCHEFER är ofta mer stressade än personer högre upp och lägre ner i hierarkin, de sitter ofta i kläm och behöver både hantera kraven och riktlinjerna uppifrån men också stora förväntningar från sina team. Genom mentorsprogram och chefsstöd kan vi hjälpa dig förstärka dina chefers SJÄLVINSIKT, ENGAGEMANG och MOTIVATION så att de kommer till sin rätt och kan använda sin fulla kapacitet.Vi stöttar dina chefer i att reflektera över hur de upplever sin nuvarande situation och att se möjligheter till utveckling. PERSONLIGT CHEFSSTÖD hjälper dina medarbetare att känna sig uppskattade, motiverade och mer nöjda med sitt jobb – vilket i sin tur leder till att de kan använda mer av sin potential. Med ökad självinsikt och support kan chefer bli ännu mer trygga i sig själva och i sin roll, få ny energi och därigenom få många andra att må bra och komma till sin rätt. Många funderar över sin situation under sommaren och det kan ge mycket positiv energi att redan nu veta att man får möjlighet att utvecklas när jobbet sätter igång igen efter semestern. Kontakta gärna mig på maria@edgensoul.se så tittar vi tillsammans på hur ett upplägg som passar just ditt behov kan se ut. Läs gärna mer om hur ett vanligt upplägg kan se ut under chefsstöd. Innan vi har de första amtalen erbjuder vi en kostnadsfri inledande inspirations-föreläsning på ca 45 minuter om motivation och nyckeln till engagemang. Vi hörs! /Maria