Reinventing Organizations (29 juni 2018)

”The most exciting breakthroughs of the twenty-first century will not occur because of technology, but because of an expanding concept of what it means to be human.” /John Naisbitt Mitt i prick! Det är definitiv här det händer - det är människorna som gör skillnaden! Men det är inte konstigt att vi glömmer det och att vi befinner oss där vi gör med tanke på hur vi genom tiden har utvecklat hur vi ser på världen, oss själva och på organisationer. Det vanligaste sättet vi ser på organisationer är fortfarande som en "maskin" med delar som sätts ihop och som ska oljas och allt bygger på att vinna över konkurrenter och få tillväxt och vinst. Hemligheten bakom framgången anses vara ambition, innovation och målstyrning. Uppgiften är viktigare än relationen. Värderingar och kultur är något som står på agendan och "bör" ordnas men när valet kommer att välja mellan väredringar och vinst så vinner alltid vinst. Modellen bygger också på att vi försöker "skapa behov" , få folk att behöva mer, köpa mer, äga mer för att bli hela och lyckliga. Framgång mäts med hjälp av pengar och erkännande. Boken ”Reinventing Organizations” ger en otroligt spännande beskrivning av vilka stadier vi människor gått igenom vad gäller hur vi ser på världen, oss själva och organisationer fram till nu och vart vi är på väg! Det vanligaste synsättet börjar nu visa sig vara ohållbart, både för naturen, planeten och för människors välbefinnande. Vi söker tillväxt för dess egen skull, utan syfte och mening och det kommer inte hålla. Vi upplever tomhet och söker något annat för att känna mening. Vi kanske behöver börja se på framgång ur ett annat perspektiv? ”In contrast with previous stages, the order is reversed: we do not pursue recognition, success, wealth and belonging to live a good life. We pursue a life well-lived, and the consequence might just be recognition, success, wealth and love. “/ Frederic Laloux Om vi ser det så istället - vad skulle det i så fall betyda för vilka val man gör i livet framöver?