Kul konsultuppdrag i ett hett ämne! (27 oktober 2021)

Hur ska det fungera nu när vi ska jobba både på kontoret och på distans egentligen? Det är många som kliar sig i huvudet och funderar över hur det här nya sättet att arbeta - både på distans och på platsska fungera framåt. Vad vill personalen och vad är bäst för företaget? Vi hade förmånen att hjälpa ett stort konsultföretag att i en heldagsworkshop låta personalen vara med för att tillsammanshitta bästa vägen framåt. Det vill säga hitta ettsätt att arbeta som blir det bästa både för individen, kunden och företaget. Så härligt med ett företag som verkligen värnar om sin fina företagskultur och laganda och därför tar hjälp av sin kloka personal för att på ett respektfullt sätt förankra vad som är viktigt att ta hänsyn till. Jag sitter nu ochsammanfattar det som kom fram och ser några områden som sticker ut som extra viktiga att ta hänsyn till när man funderar på hur mycket man ska arbeta på kontoret kontra på distans: Det social kittet - spontana möten, kunskapsöverföring, se hur folk mår Lagandan - att känna sig som en i flocken, att tillhöra och känna sig viktig Relationen med kunden - en 100% leverans och kunnaskapa nya möjligheter Effektivitet - identifiera vilka möten som passar bäst att ta digitalt Introduktion av nyanställda - att komma in i företagets informella grupper och lära sig vem man kan fråga om vad Det här företaget vill inte sätta ned en policy och bestämma vad som gäller utan vill att medarbetarna utifrån det som diskuterats själva tar ansvar för hur de agerar i olika situationer. Engagemanget bland medarbetarna var väldigt stort och man har nu hittat ett sätt att hjälpa medarbetaren att tänka klokt inför t ex hur man kallar till ett möte, och om man i olika situationer väljer att åka in till kontoret eller inte. Vad som är viktigt för att företagets fina företagskultur ska bevaras och stärkas och vad som skapar störst värde för företagets utveckling. Hur jobbar ditt företag med de här frågorna och vilka aspekter är viktigtast att ta hänsyn till i er verksamhet?